Cargo

Przewożenie towarów przez firmy transportowe i inne wiąże się z niemałym ryzykiem, zwłaszcza finansowym. Również inni przedsiębiorcy – producenci, handlowcy czy importerzy bądź eksporterzy zajmujący się tylko wysyłaniem lub sprowadzaniem konkretnych towarów są narażeni na ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież. Przy wielkiej skali, na jaką firma przewozi towar ryzyko szkody jest wpisane w jej działalność. Niektórych sytuacji nie sposób uniknąć, bo statystycznie rzecz biorąc one po prostu muszą się wydarzyć.

Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym, czyli ubezpieczenie cargo. Mienie może ubezpieczyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy po prostu jednostka organizacyjna. Polisa ubezpieczeniowa na przewożenie towarów (cargo) obowiązuje na terenie całego kraju (RP) i dotyczy wszystkich faz przewozu, łącznie z przeładunkami. Może również obejmować załadunek i wyładunek towaru.

Towar jest ubezpieczony głównie od:

faviconeksplozji,
faviconpożaru,
faviconpowodzi,
faviconuderzenia pioruna,
faviconnawałnicy,
faviconlawiny,
favicongradu,
faviconhuraganu,
faviconosunięcia się ziemi,
faviconrabunku,
faviconwandalizmu,
faviconuderzenia przedmiotu w środek transportu,
faviconwypadku środka transportu.

Ubezpieczenie cargo obejmuje wszelkie przewożone ładunki:

favicontowary,
faviconsurowce,
favicongotowe wyroby,
faviconpółprodukty.

Ubezpieczyciel pokrywa również koszty środków podjętych, aby zminimalizować rozmiary szkody, w tym koszty ewentualnej utylizacji towaru.

Ubezpieczenie cargo może dodatkowo obejmować (opcja):

favicondzieła sztuki,
favicondokumenty,
faviconwartości pieniężne,
faviconżywe zwierzęta,
faviconbagaż osobisty.