Pakiet OC i AC

Niektórzy klienci, a w zasadzie ich pojazdy mogą być objęci tzw. ubezpieczeniem pakietowym. W zakresie pakietu towarzystwa ubezpieczeniowe proponują OC, AC i NNW. Jest to ubezpieczenie, w którym łączna składka za w/w zakres jest iloczynem wartości rynkowej pojazdu i stawki procentowej przypisanej marce Twojego pojazdu. Większość firm ubezpieczeniowych bierze także pod uwagę przebieg ubezpieczenia posiadacza pojazdu. Przeważnie pakiety proponowane są na pojazdy pierwotnie zakupione w sieci dealerskiej w kraju. Ostatnio jednak, w związku z masowym importem prywatnym samochodów z zagranicy pojawiły się oferty pakietowe na pojazdy sprowadzone.

Dla klientów nie legitymujących zniżkami za bezszkodową jazdę często jest to jedyna możliwa okazja wykupienia pełnego zakresu ubezpieczenia po możliwych do zaakceptowania cenach.