Ubezpieczenia Firm

Dla małych i średnich firm nieszczęśliwe wypadki, niespodziewane problemy związane z własnym lub wynajmowanym lokalem mogą oznaczać nie tylko przejściowe problemy finansowe. Czasami takie niefortunne zdarzenia mogą doprowadzić przedsiębiorcę nawet do bankructwa. Firmom oferujemy jednak wiele możliwości ochrony finansowej – zarówno majątku samej firmy, jak i właścicieli, a nawet pracowników.

Ubezpieczenie firmy obejmuje:

faviconochronę przed skutkami klęsk żywiołowych i wszelkich zdarzeń losowych;
faviconochronę przed skutkami włamania, kradzieży z włamaniem i rabunku;
faviconubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
faviconubezpieczenie danych przechowywanych na nośnikach;
faviconubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;
faviconubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oferty dla firm są bardzo zróżnicowane i zawierają wiele dodatkowych opcji, które należy dopasowywać indywidualnie. Od specyfiki przedsiębiorstwa, jego branży, lokalizacji i wielkości zależą rodzaje ryzyk, jakie obejmuje polisa.