Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która gwarantuje zabezpieczenie finansowe Twojej rodzinie i bliskim, gdyby Ciebie zabrakło. To Ty wskazujesz w polisie, komu mają zostać przekazane środki. Ubezpieczenia na życie często wymagają również banki – jest to czasem niezbędny warunek udzielenia kredytu. Wtedy w polisie wskazujesz tę instytucję jako uprawnioną do pobrania środków, które wypłaca ubezpieczyciel w razie Twojej śmierci.

Dostępne są również dodatkowe opcje w ramach polisy – na wypadek utraty przez Ciebie zdolności do pracy, trwałego inwalidztwa etc. Każda oferta ubezpieczenia na życie, jaką Ci zaproponujemy, będzie indywidualnie dobrana do Twoich potrzeb i możliwości.

Odbierając pieniądze w ramach Twojej polisy ubezpieczeniowej, Twoi bliscy/uprawnieni:

faviconnie podlegają opodatkowaniu, które jest obligatoryjne w przypadku spadków i darowizn, a także zysków;
faviconnie będą dochodzili swoich praw do ww. kwoty w ramach postepowania spadkowego;

Wsparcie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego może obejmować również jego firmę lub biznes, który prowadził za życia.