Ubezpieczenia NW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia grupowego, które ma chronić przed finansowymi konsekwencjami, jakie możesz ponieść Ty lub Twoja rodzina, gdy przydarzy Ci się wypadek. Aby pracownik mógł zostać objęty ubezpieczeniem grupowym, musi zebrać się minimalna wymagana liczba pracowników danej firmy, deklarujących chęć objęcia ww. polisą.

Świadczenia są przyznawane poszkodowanemu lub jego bliskim, gdy ten dozna uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy lub niezależnie od ich wykonywania, poza pracą. Zakres świadczeń wynikających z ubezpieczenia NW obejmuje m.in.:

faviconpobyt ubezpieczonego w szpitalu;
favicontrwałe inwalidztwo i/lub uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, wymagający dalszych działań rehabilitacyjnych;
faviconniezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej;
faviconzawał serca lub udar mózgu ubezpieczonego;
faviconzakup niezbędnych protez i środków pomocniczych;
faviconzgon ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NW obejmuje uprawianie sportów ekstremalnych, jednak w związku ze znacznie podwyższonych ryzykiem wypadku konieczne jest wtedy rozszerzenie podstawowej polisy.

Ubezpieczenie grupowe może zostać rozszerzone na dzieci i współmałżonków ubezpieczonego.