OC Rolnik

W gospodarstwie rolnym dzieje się wiele, i niestety na wiele zdarzeń prowadzący je rolnik nie ma wpływu. Wypadki czy nieoczekiwane zdarzenia dotyczące zwierząt hodowlanych lub domowych, pozostających pod opieką właściciela ziemi mogą spowodować wielkie straty finansowe, a nawet bankructwo nieprzygotowanego na taką ewentualność właściciela gospodarstwa.

Dlatego jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne, koniecznie musisz się ubezpieczyć. Tego wymaga zresztą prawo – OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym, i należy je wykupić w dniu objęcia gospodarstwa ( a więc nie tylko w dniu jego zakupu, lecz także w dniu odziedziczenia lub obdarowania).

Okres, na jaki wykupuje się polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej dla rolników, to 12 miesięcy. Ubezpieczenie dotyczy strat, jakie spowodował sam rolnik, lecz także każdy pracownik gospodarstwa rolnego i członek gospodarstwa domowego rolnika.

OC rolników obejmuje:

faviconszkody w mieniu (gdy rolnik/pracownik gospodarstwa/zwierzę w gospodarstwie zniszczy czyjąś własność – uprawę lub przedmiot);
faviconszkody osobiste (gdy rolnik/pracownik gospodarstwa/zwierzę w gospodarstwie spowoduje czyjś uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo lub śmierć).