nnw

Ubezpieczenia NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych. Z faktu posiadania samochodu może wynikać wiele pozytywnych rzeczy, ale życie to nie jest tylko ciąg szczęśliwych zdarzeń. Decydując się na korzystanie z naszych dróg musisz wziąć po uwagę że w pewnych okolicznościach Twoja szczęśliwa gwiazda może nieco przygasnąć. Zdrowie i życie zarówno Twoje jak i Twoich pasażerów może być chronione właśnie tym ubezpieczeniem.


Najczęściej agent ubezpieczeniowy proponuje Ci to ubezpieczenie automatycznie. Zaufaj mu, dopytaj jednak jaka jest suma gwarancyjna i jakie przysługują Ci świadczenia. Nieszczęśliwe wypadki kojarzymy zwykle z kolizjami drogowymi. NNW komunikacyjne ma dużo szerszy zakres.

Ubezpieczenie chroni wszystkie miejsca w Twoim pojeździe, bez względu na to kto będzie kierował Twoim pojazdem i kto będzie jego pasażerem. Biorąc pod uwagę symboliczną wręcz opłatę – nie warto oszczędzać!

Jakie dokładnie szkody obejmuje NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje wszelkie szkody powstałe:

– podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu

– przy załadunku lub rozładunku pojazdu

– podczas garażowania

– podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie

– wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu