Ubezpieczenia Bagażu

W podróży, szczególnie gdy decydujemy się na podróż samolotem, często nie mamy wpływu na to, co dzieje się z naszym bagażem. Zdarza się nawet, że podróżuje on zupełnie oddzielnie. Nietrudno wtedy o zagubienie go czy opóźnienie w jego dostarczeniu. Czasem zdarza się również, że bagaż ulegnie uszkodzeniu albo nawet całkowitemu zniszczeniu. Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie bagażu. Nieodzowne zwłaszcza gdy przewozimy wartościowy sprzęt (np. fotograficzny lub sportowy).

Ubezpieczając bagaż, podajemy sumę, na jaką chcemy go ubezpieczyć – należy wtedy wziąć pod uwagę wartość tego, co przewozimy. Ubezpieczenie uwzględniające wartość odtworzeniową bagażu w razie jego zniszczenia lub utraty pozwoli nam odzyskać pieniądze, które pozwolą na zakup przedmiotów/sprzętu tej samej jakości co utracone.

Za bagaż podróżny, który objęty jest ubezpieczeniem, uznaje się:

faviconprzedmioty użytku codziennego;
faviconsprzęt komputerowy, sportowy, fotograficzny, przenośne odtwarzacze wraz z ładowarkami i inne;
faviconwózek dziecięcy i inwalidzki;
faviconpojedyncze przedmioty przewożone jako upominki.