OC Zawodu

Prowadzenie działalności gospodarczej nieustannie wystawia Cię na ryzyko popełnienia błędu, który może kosztować majątek. Nierzadko – cały majątek, jakim dysponujesz. Aby zabezpieczyć swoje mienie i finanse, jako przedsiębiorca powinieneś wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowe. Jednak nawet jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale wykonujesz zawód, w którym Twoje ewentualne błędy mogą przynieść innym straty, warto sięgnąć po OC zawodowe.

OC zawodu dotyczy:

faviconaktywnych zawodowo osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
faviconosób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
faviconosób prawnych,
faviconjednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

OC zawodu obejmuje:

faviconszkody rzeczowe na mieniu, wyrządzone osobom trzecim;
faviconstraty finansowe osób trzecich (np. poniesienie dodatkowych wydatków).

OC zawodowe jest dobrowolne dla przedstawicieli większości zawodów, jednak wybrane grupy zawodowe są objęte obowiązkiem wykupienia tego rodzaju OC (np. adwokaci, radcy prawni, zarządcy nieruchomości).