Ubezpieczenia roweru

Mimo coraz lepszej i szybko rozbudowującej się infrastruktury rowerowej użytkownicy jednośladów wciąż są uczestnikami ruchu drogowego najbardziej narażonymi na kolizje. Kierowcy samochodów często nie przestrzegają przepisów i wymuszają pierwszeństwo na rowerzystach w miejscach skrzyżowań ze ścieżkami rowerowymi i we wszystkich innych, gdzie dochodzi do spotkania dwóch pojazdów.

Jako właściciel roweru jesteś również narażony na kradzież. Rowery bywają bardzo wartościowe – ich wartość niejednokrotnie równa się wartości samochodu. Aby uchronić się przed stratą pieniędzy zainwestowanych w zakup jednośladu, należy go ubezpieczyć.

Ubezpieczenie roweru obejmuje:

faviconkradzież;
faviconkradzież z włamaniem;
faviconawarię lub uszkodzenie roweru;
faviconnieszczęśliwe wypadki.


Odszkodowanie w ramach
następstw nieszczęśliwego wypadku obejmuje:

faviconnaprawę roweru;
faviconOC rowerzysty;
faviconubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków);
favicontransport medyczny;
faviconwizyty u specjalistów
faviconrehabilitację.

Dostępne są również dodatkowe opcje, takie jak rezerwacja biletów czy zorganizowanie transportu ubezpieczonego wraz z rowerem środkami lokomocji.